Untitled Document

สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติว คอมพิวเตอร์ สอนซ่อมคอม เว็บไซต์ ทำเว็บ HTML HTM Dreamweaver Visual Basic Office Word Excel วิทยุออนไลน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI VB php mysql ฐานข้อมูล เช่าโอสติง Hosting Domain เว็บราคาถูก จดโดมน รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ เว็บ บริษัท โรงแรม อบต ห้างร้าน ท่องเที่ยว โทรปรีกษา ก่อน ทำ ฟรี ภาคใต้ นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ เว็บสำเร็จรูป CMS phpnuke joomla ฟังเพลง ออนไลน์

 
Untitled Document
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 บริการอบรมนอกสถานที่
 เรียนกลุ่ม/เรียนเดี่ยว
 บริการ
 วางระบบเครื่อข่ายภายในองค์กร
 ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต(LogFile)
 การชำระเงิน/แจ้งการชำระเงิน
 ประชาสัมพันธ์
 ตัวอย่างเว็บที่พัฒนา
 ร่วมงานกับเรา
 ติดต่อเรา
 ผู้ดูแลระบบ
 
 
หลักสูตรมาใหม่
 Micro:Bit กับวิทยาการคำนวณ
 คณิตศาสตร์ ป.6
 คณิตศาสตร์ ป.5
 คณิตศาสตร์ ป.4
 คณิตศาสตร์ ป.3
 คณิตศาสตร์ ป.2
 คณิตศาสตร์ ป.1
 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
 หลักการเขียนโปรแกรม
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 การสร้างเว็บเพจ(ภาษา HTML)
 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 
หลักสูตรแนะนำ
 Micro:Bit กับวิทยาการคำนวณ
 คณิตศาสตร์ ป.6
 คณิตศาสตร์ ป.5
 คณิตศาสตร์ ป.4
 คณิตศาสตร์ ป.3
 คณิตศาสตร์ ป.2
 คณิตศาสตร์ ป.1
 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 การสร้างเว็บเพจ(ภาษา HTML)
 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 
10 หลักสูตรที่คนสนใจมาก
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 การสร้างเว็บเพจ(ภาษา HTML)
 การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 หลักการเขียนโปรแกรม
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 
 
ประมวลรูปภาพ
 อบรมการเขียนเว็บไซต์...
 บรรยากาศงานนครไอทีแฟ...
 อบรมครูสังกัด สพป.นศ...
 อบรม การเขียนเว็บติด...
 บรรยาย ณ วัดชายนา
 
 
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :35
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :95
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :393402
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:46144

เริ่มนับ 12 กค. 2554
 
 
 
 
 
  Untitled Document
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Untitled Document
นครติวเตอร์จัดทำโปรแกรมโครงการรณรงค์แก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ให้แก่ สพป. นศ

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคทองของการติดต่อสื่อสารหรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก็ว่าได้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถนำข้อมูลไปใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการขจัดปัญหาด้านงานเอกสารได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรในองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการจัดทำโปรแกรมสำรวจข้อมูลนักเรียนผ่านทาง Internet ตามโครงการรณรงค์การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสำรวจ แก้ไข และเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่ออกกลางคันหรือมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ตามโครงการรณรงค์การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสทุกคนได้เรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระงานด้านเอกสารแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดการซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูลนักเรียน สะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อได้ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน/ มีแนวโน้มจะออกกลางคัน/ ผู้พิการวัยเรียน/ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
 2. เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการของ สพฐ.
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมและแก้ไขข้อมูลนักเรียน
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนตามสภาพปัญหา

เป้าหมาย
 1. ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนหรือออกกลางคัน ให้มาเรียนตามปกติ
 2. ลดอัตราการออกกลางคันของเด็กนักเรียน
 3. ลดภาระงานด้านเอกสารของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน
ผู้ดูแลระบบ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 1. สามารถทำงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 2. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
 3. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
 4. สามารถสั่งปิดหรือเปิดโปรแกรมได้หากต้องการให้ข้อมูลอยู่นิ่ง
 5. สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดได้
 6. สามารถเพิ่ม แก้ไข ระงับการใช้งาน ข้อมูลอาจารย์ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลในแต่ละโรงเรียนได้
 7. สามารถเพิ่ม แก้ไข ระดับชั้นได้
 8. สามารถดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในเขตได้
 9. สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนได้
 10. สามารถดูสถิติตินักเรียนทั้งหมดในเขต โดยแยกออกเป็นระดับชั้น และรวม ได้
 11. สามารถดูสถิตินักเรียนทั้งหมดในเขต กลุ่มปกติ แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน ด้อยโอกาส ได้
 12. สามารถดูรายชื่อนักเรียนในเขตแต่ละกลุ่มได้
 13. สามารถดูสถิตินักเรียนรายโรงเรียนได้
 14. สามารถดูรายชื่อนักเรียนแยกแต่ละโรงเรียนได้
 15. สามารถดูสถิตินักเรียนแยกแต่ละโรงเรียน กลุ่มปกติ แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน ด้อยโอกาส ได้
 16. สามารถดูรายชื่อนักเรียนในแยกโรงเรียนแต่ละกลุ่มได้
 17. สามารถค้นหานักเรียนจากชื่อหรือรหัสบัตรประจำตัวประชาชนได้
อาจารย์(ผู้บันทึกข้อมูลแต่ละโรงเรียน)
 1. สามารถทำงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 2. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
 3. สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
 4. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักเรียนได้(สามารถใส่รูปนักเรียน และแผนที่บ้านได้)
 5. สามารถดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด แยกออกแต่ละระดับชั้น ของโรงเรียนได้
 6. สามารถดูสถิตินักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนได้
 7. สามารถดูสถิตินักเรียนของโรงเรียนแต่ละกลุ่ม (ปกติ แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน ด้อยโอกาส ) ได้
 8. สามารถดูรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนแต่ละกลุ่ม (ปกติ แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน ด้อยโอกาส )ได้
งบประมาณ
ค่าโปรแกรม 9,500.00 บาท (ไม่รวมค่าไปติดตั้ง และค่าอบรม)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เด็กในเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 2. ทราบปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด นำมาเป็นแหล่งข้อมูลสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ทำให้อัตราการออกกลางคันลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเก็บรวบรวมและแก้ไขข้อมูล นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและลดภาระงานด้านเอกสาร

อ่านครั้งที่ :  1844
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 1 ก.ค. 2553 10:13 น.

 

Untitled Document

ศูนย์ประสานงานนครศรีธรรมราช
   
  50/106 ซ.ร่วมพัฒนา(ตรงข้ามถนนเอกนคร)
ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 088 - 7531782
webmaster nakhontutor@hotmail.com or webmaster@nakhontutor.com
   
ศูนย์ประสานงานกระบี่
  อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศูนย์ประสานงานภูเก็ต
  อยู่ระหว่างดำเนินการ