เมนูหลัก
    กลับหน้าหลัก
  รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น (1)
  เนื้อหาสาระ
  Photo_Gallery
  ครูในดวงใจ
  ฟังเพลงออนไลน์
  กระดานเสวนา
  ค้นหา
  ดาวน์โหลด
  สถิติการเข้าชม
  เข้าสู่ระบบ
  ผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการเข้าชม
 
Recent Hits:
  • Today: 3,872
  • Yesterday: 8,508
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2007: 389
  • 2008: 57,825
  • 2009: 86,800
  • 2010: 88,338
  • 2011: 345,997
  • 2012: 225,125
  • 2013: 561,440
  • 2014: 293,114
  • 2015: 193,628
  • 2016: 172,893
  • 2017: 1,156,410
  • 2018: 1,481,223
  • Total: 4,663,188

Average Hits:
  • Hourly:245
  • Daily: 5,877
  • Monthly: 178,761
  • Yearly: 2,145,105
 
เพื่อนร่วมห้องเรียน
 


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!
กด F5 หรือ Refresh เพื่อดูคนอื่นครับ
 
คำคม
 
" พี่ไปส่งมั้ย น้องต้องเดินอีกไกลนะ กว่าจะพ้นใจพี่ ..."

ส่งคำคมของท่านมาได้ที่ phonsakchukao@hotmail.com
 
แบนเนอร์
 
เว็บสำเร็จรูป ขายสินค้าออนไลน์ สินค้าแฟชั่น สินค้าทำมือ สินค้าโอท๊อป
 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
 
ขณะนี้มี 138 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
ลิ้งค์ภายใน
 
ศูนย์ reca ศูนย์ reca ศูนย์ reca ศูนย์ reca ศูนย์ reca
 
อาจารย์ที่ชอบ
 14054 โหวด :: คะแนน 5
1 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14258 โหวด :: คะแนน 5
2 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14361 โหวด :: คะแนน 5
3 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14308 โหวด :: คะแนน 5
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14134 โหวด :: คะแนน 5
0 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14293 โหวด :: คะแนน 5
1 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น...


14137 โหวด :: คะแนน 5
5 ข้อคิดเห็น || รูปอื่น... 
ฝากข้อความ
 
ข้อความทั้งหมด   
 
 
ออนไลน์
 
สวัสดี, บุคคลนอกห้อง
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: iquqik
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4064

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 138
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 138
 
ใครอยู่ที่ไหน
 
Who is Where?
 Visitors:
01: Visitor -> Music
02: Visitor -> News
03: Visitor -> GCalendar
 
เกร็ดความรู้
 
กำลังปรับปรุงครับ
 
  ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวสารทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็น
หน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตามนโนบายของรัฐ โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารในรูปแบบคณะวิชา 
การดำเนินงานในระยะแรกได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของภาควิชาหัตถศึกษาและภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในสมัยที่ยังเป็นวิทยาลัยครู ทั้งอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน รวมถึงคณาจารย์ในสายอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในขณะนั้น เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาก่อสร้าง โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ โปรแกรมวิชาโลหะ ในระดับอนุปริญญา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระดับปริญญาตรี และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีการผลิต ในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ในปลายปี พ.ศ. 2540 และกลางปี พ.ศ. 2541 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับอาจารย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางมาช่วยในการสอนและเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อรองรับและสนองความต้องการศึกษาต่อของบุคลากรในท้องถิ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ทั้งที่จบใหม่ และผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว จึงขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 4 แขนงวิชาในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญาคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์ โดยเปิดให้การศึกษาภาคปกติเรียนในเวลาราชการ ภาคกศ.บป. เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และได้ดำเนินการเป็นระบบเรื่อยมา
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึง พ.ศ. 2546 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้วประมาณ 2,562 คน ปีการศึกษา 2546 มีนักศึกษาทั้งภาคปกติภาค และภาคกศ.บป. รวมทั้งสิ้น 1,328 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ได้วางแผนรับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 1,000 คน โดยเน้นเปิดให้การศึกษาในหลักสูตรสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)เท่านั้น และมีแผนขอปรับหน่วยงานจากโครงการจัดตั้งฯเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขยายความรับผิดชอบและเติบโตขึ้นตามลำดับอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ส่วน มีการรับอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอกับนักศึกษา มีการพัฒนาอาจารย์ให้ไปศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการลงทุนในด้านอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันให้เป็นการเร่งด่วน และมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดำเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
 
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Saturday 21 Jun 08@ 10:54:39 ICT (9344 ครั้ง)
(มีต่อ... | 53 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
 
  บทความจาก www.bbznet.com
thems ถ้าคบด้วยแล้วไม่สบายใจ ก็สมควรแล้วที่จะต้องเลิกกัน
เพราะตราบที่ยังเป็นแค่ "แฟน"
ก็จำไว้เลยว่าทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และที่สำคัญเธอยังสามารถเปลี่ยนใจ
หาก "เขา" คนนั้นยังไม่ใช่คนที่ชีวิตเธอเฝ้าตามหา
แต่การเปลี่ยนใจครั้งนี้ เธอต้องมีความจริงใจมากๆ
ทั้งกับเขาและก็กับตัวเธอเอง เพราะถ้าไม่อยากเลิกกัน
แล้วต้องกลายสภาพจากแฟนเป็นศัตรูล่ะก็...
1. อย่าไปมีคนให้ก่อน แล้วค่อยเดินมาบอกกับคนเก่าว่า "เราเลิกกันนะ" แต่ควรจะบอกคนเก่าก่อนว่า "เราไปกันไม่ได้ เลิกกันดีกว่า" จากนั้นเราค่อยเดินไปรักกับคนใหม่
2. บอกเขาว่าเขาไม่ดียังไง แต่อย่าไปด่าเขาว่าเขาเลวยังไง ในเมื่อเธอเองก็ไม่รักเขาแล้ว ก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปทำลายชื่อเสียงเขาเลยนี่
3. แม้ว่าเรื่องความรักจะเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ แต่ขอทีเถอะ "คนที่เธอจะคบด้วย" คนต่อไปนั้น ขออย่าให้เป็นเพื่อนของเขา เพราะไม่ว่าใครก็คงทนไม่ได้แน่ๆ ที่จะต้องเห็นแฟนเก่าของตัวเองเลื่อนฐานะมาเป็นแฟนใหม่ของเพื่อน ควงกันต่อหน้าต่อตา มันโหดร้ายเกินไปจริงๆ
4. อย่านินทา อย่าเอาความลับของเขาไปแฉ ห้ามคิดว่าก็ไม่ได้คบกันแล้วจะแคร์ทำไม ใช่! เธออาจจะต้องไม่แคร์เขาในแบบแฟนกันอีกต่อไป แต่ในฐานะที่เป็นคนร่วมโลกเดียวกัน เธอควรมีน้ำใจ และมีความเป็นสุภาพสตรีมากพอ เขาจะได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษกับเธฮด้วยไงล่ะ
5. ข้อนี้สำคัญมาก คืออย่าบอกเลิกกันต่อหน้าคนอื่น เพราะมันจะเป็นการหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเขาอย่างร้ายแรง และเขาต้องให้อภัยเธอไม่ได้แน่ๆ คือไม่ว่าจะเลิกกันด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่ เธอควรจะบอกกับเขา เมื่อยืนอยู่ด้วยกันตามลำพังแค่สองคน แฟร์กับเขาหน่อยเหอะ อย่างน้อยก็คนเคยรักกันนะ
แต่ถ้าถามต่อว่าหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วเนี่ย จำเป็นไหม?
ที่จะต้องเดินสวนกันอีกไม่ได้ ที่จะต้องเอาระเบิดไปขว้างบ้านของอีกคน
ที่จะต้องเอาปืนไปดักยิงหน้าโรงเรียน ที่จะต้องด่าพ่อแม่กัน
คำตอบที่มีให้ มีแค่คำตอบเดียว คือ...ไม่จำเป็น!
เพราะถ้าเปรียบความรักดังนี้
เป็นเหมือนละครที่พระเอกนางเอกไม่ใช่เนื้อคู่กัน
ก็ไม่เห็นจำเป็นเลย ที่จะต้องกำกับให้คนใดคนหนึ่งตายเสมอไป
เธอน่าจะลองกำกับให้พระเอกกับนางเอกเดินจากกันด้วยดีบ้าง
ให้ยังยิ้มให้กันได้เมื่อเดินสวนกันบนถนนเส้นใหม่ในวันข้างหน้า
ให้พระเอกพูดได้ว่า
"แม้จะรักกันไม่ได้ตลอกไป แต่ก็ดีใจ...ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รักเธอ"
ซึ่ง...มันก็...โรแมนติกไปอีกแบบนะ ว่าไหม?

 
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 13 Jun 08@ 22:05:49 ICT (2017 ครั้ง)
(มีต่อ... | 14 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
  20 วิธีสร้างสีสันและจินตนาการในชีวิต
ข่าวสารทั่วไป คงจะต้องมีสักครั้งใช่ไหม ที่เรารู้สึกว่าโลกทั้งโลกหันหลังให้
ไม่มีใครสนใจคุณเลย หรือใครเขามองข้ามหัวคุณไปหมด
ชีวิตมันช่างน่าเบื่อเหมือนขี้เกลือบนเสื้อทหารเกณฑ์
มาหาวิธีใช้ชีวิตให้มันสนุกขึ้นกันไหม...

1. บนรถไฟฟ้า หรือที่สาธารณะ หยิบหนังสือสักเล่มจากในกระเป๋า
ที่คุณอ่านจบแล้วไม่คิดเสียดาย หรือเบื่อที่จะอ่าน เดินถามคนแถวๆนั้นว่า
สนใจจะซื้อต่อไหม ให้ราคา พิเศษ ลด 50%-70% จากราคาปกก็ว่าไป
ลองจากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการฉบับวันศุกร์นี่ก่อนก็ได้ ขายสักเล่ม 5 บาท
แถมผู้จัดกวนฟรีๆ ด้วยนะเออ  คลิกที่มีต่อ เพื่ออ่านต่อ


 
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 13 Jun 08@ 00:00:00 ICT (3070 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4099 ไบต์ | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
  สิ่งธรรมดา คือ สิ่งพิเศษ
ข่าวสารทั่วไป บางครั้งในชีวิตประจำวัน เรารู้สึกว่ามีหน้าที่หลายอย่างที่เรา 'ต้อง' ทำ ทั้งๆ ที่ขี้เกียจแสนขี้เกียจ  หรือเหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วจากการทำงาน เช่น การล้างจาน การท่องหนังสือ การจดจ่ออยู่หน้า คอมพิวเตอร์


แถมพ่อแม่หลายท่านในปัจจุบันนอกจากทำงานเหนื่อยแล้ว ยังต้องมานั่งรับส่งลูกเรียนพิเศษ  เสาร์อาทิตย์อีก...เวลานั่งรอ บางครั้งก็เหนื่อยจนลืมชื่นใจความเก่งความน่ารักของลูก


สิ่งของเหล่านี้ดูธรรมดาและดูเหมือนเป็น 'หน้าที่' ที่เราต้องกระทำ ทั้งๆ ที่บางครั้งทำให้เราหงุดหงิดพอควรเลย...ตัวหนูดีเป็นคนเกลียดการล้างจานมาก เพราะไม่ชอบความเหนอะของคราบอาหาร และ ความสากมือหลังจากล้างจานเสร็จ ถึงขนาดมีกฎประจำใจเลยว่า ผู้ชายคนไหนจะมาขอหนูดีแต่งงาน หนูดีจะให้ล้างจานให้ดูก่อน...แถมอาจมีการเซ็นสัญญากันว่า หนูดียินดีทำอาหารทุกชนิด แต่ฝ่ายชายต้องรับอาสาเป็นผู้ล้างจาน...


จนกระทั่งวันหนึ่งหนูดีได้ไปปฏิบัติธรรมในวิถีเซน
การไปอยู่วัดครั้งนั้นทุกคนต้องล้างจานเอง...
พระสอนว่า เวลาล้างจานเราต้องการอะไรจากการล้างจาน...  
คำตอบของพวกหนูดี คือ เราต้องการให้จาน สะอาด
(แหม ถามอะไรตอบง่ายอย่างนี้ ก็มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะ)...แต่ท่านบอกว่า ตอบผิดค่ะ
...อ้าว ถ้าไม่อยากให้จานสะอาดแล้วจะล้างไปทำไมคะ
หนูดีงงมาก...
ท่านตอบว่า จากนี้ไป ขอให้ล้างจานเพื่อล้างจานได้ไหม...  
ทำไมต้อง 'ล้างจานเพื่อล้างจาน'
กว่าหนูดีจะเข้าใจและทำได้ก็ผ่านไปจากนั้นนานแสนนาน
และทุกวันนี้หนูดีก็ยังฝึกเป็นประจำ...  
เคล็ดอยู่ตรงนี้เองค่ะ
หากเราล้างจานเพื่อต้องการให้จานสะอาด ก็เหมือนกับ
เราโยนทิ้งปัจจุบันแล้วรอให้ความสุขเกิดขึ้นในอนาคต
แต่ปัจจุบันคือความทุกข์ที่ต้องอยู่กับจานสกปรก
เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อจานสะอาดแล้วเท่านั้น ...
สรุปว่าคนเราใช้ชีวิตแค่กับเป้าหมาย
รอให้เป้าหมายเป็นผลแล้ว
ค่อยยอมปล่อยใจให้เป็นสุข

คลิกที่มีต่อ อ่านต่อ
 
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 13 Jun 08@ 00:00:00 ICT (1517 ครั้ง)
(มีต่อ... | 6122 ไบต์ | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
 
  กินทุเรียน ผอมได้
newsroom ถ้ากินตามเทคนิคของปู่ย่าตายายที่ตกทอดกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาล่ะก็รับรองผอมแน่คะ! นั่นคือให้กินทุเรียนแบบถือว่าเป็นยาถ่ายพยาธิ ไม่ใช่กินเอาอร่อยอย่าที่เรากินๆ กัน
ตื่นนอนให้เช้าๆ หน่อย สักประมาณตี 5 (เป็นเวลาที่ธาตุของเราเริ่มทำงาน) หลังจากแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็ทานทุเรียนได้เลย จะเลือกพันธุ์ไหนก็ได้ตามรสนิยม ให้ทานได้ประมาณครึ่งลูก คนอ้วนจะทานได้มากกว่านี้นิดหน่อย หลังจากทานแล้วดื่มน้ำอุ่นๆ ตามลงไปด้วยหลังจากทานทุเรียนแล้ว ควรงดอาหารเช้าของวันนั้น ทานติดต่อกัน 2 วัน เส้นใยและความร้อนจากสารกำมะถันในทุเรียน จะไปชะล้างพยาธิและสิ่งสกปรกต่างๆ ในลำไส้ออกมาจนหมด ทำให้คุณผอมลง ร่างกายแข็งแรงสดชื่นด้วย
ทุเรียนมีดีรอบด้าน
ถึงกินแล้วจะร้อนในไปหน่อย แต่ความดีอย่างอื่นของทุเรียยนก็ยังมี แถมมีตั่งแต่ต้นจรดรากซะด้วยสิ!...
เนื้อ: เนื้อทุเรียนมีกำมะถันเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ร้อน แต่ความร้อนนี้ล่ะจะช่วยแก้โรคผิวหนังได้ ทำให้ฝีหนองแห้งเร็ว และมีฤทธิ์ขับพยาธิได้ด้วย
เปลือก: ถ้าเอาเปลือกแหลมๆ ไปสับแช่ในน้ำปูนใส แล้วเอามาล้างแผลพุพอง แผลน้ำเหลืองเสีย แผลจะหายเร็ว หรือถ้าหากมีเด็กในบ้านเป็นคางทูม คนสมัยก่อนเขาก็จะเอาเปลือกทุเรียนไปเผาแล้วบดเป็นผง เอมาผสมกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าว แล้วเอามาพองที่คาง คางทูมก็จะยุบ
ใบทุเรียน: เอาใบทุเรียนไปต้มกับน้ำแล้วเอาน้ำนั้นมาอาบ ความร้อนจะช่วย ให้หายไข้และโรคดีซ่านได้
ราก:ตัดเป็นข้อๆ ใส่หม้อต้มให้เดือด นำมาดื่มบรรเทาอาการไข้และรักษาอาการท้องร่วงได้ดี
 
แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามแล้วละก็ คุณอาจจะไม่เคยคิดเลยว่า ทุเรียนจะสามารถทำให้คุณสวยได้ ....
วิธีการ

ไม่ยากเลยเพียงแค่....นำเนื้อทุเรียนสุกพอห่ามๆ ไม่ต้องสุกมาก มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ สักกำมือหนึ่ง ปั่นรวมกับดินสอพอง 1/4 ช้อนโต๊ะ จนเป็นเนื้อข้นๆ ทาไปเลยทั่วผิว เว้นรอบดวงตาและปาก หรือบริเวณที่เป็นสิว ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงล้างออก
ธาตุกำมะถันในทุเรียนจะทำให้สิวแห้งเร็วขึ้น


สรรพคุณมากมายอย่างนี้ สาวๆที่ไม่ชอบทุเรียนอาจจะต้องหันกลับมาสนใจทุเรียนมากขึ้นแล้วละ เพราะทุเรียนมีดีกว่าที่คิด จริงไหม!!!....

 
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 09 Jun 08@ 18:44:18 ICT (3562 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
 
26 เรื่อง (6 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อภิศันย์  ศิริพันธ์
อ.อภิศันย์ ศิริพันธ์
 
เครือข่ายเดียวกัน
  สายสัมพันธ์น้องพี่ เทคโนโลยคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 
เพลงน่าฟัง
   
Photo_gallery
 
  ใครแต่งงานยกมือขึ้น
  เที่ยวน้ำตกพรหมโลก
  วันถ่ายรูปรุ่น
  วาเลนไทน์51
  สัมนาหลังจากฝึกงาน
  ครั้งยังเป็นนักศึกษา
  งานบวชเหน่ง 12 ก.ค. 51
  ทำบุญทานไฟ
  บรรยากาศในห้องเรียน
  ปัจฉิม50
ค้นหารูปภาพ
 
แบบสำรวจ
 
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 45
คำแนะนำ: 19
 
เข้าระบบ
 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 
เรื่องที่ผ่านมา
 
Saturday 27 Sep
· คำตอบ 20 อันดับแรก ที่เหล่า Programmer มักจะตอบเมื่อพบ Bug
Friday 26 Sep
· โทษปรับสูงสุดถึง 500,000 บาทตามกฎหมาย
Sunday 14 Sep
· เกร็ดความรู้ ภาษารักทั้ง 9 แบบ
· เกร็ดความรู้ สวยแบบเค็มๆ ด้วยเกลือสารพัดประโยชน์
Friday 29 Aug
· อย่าให้งานทำร้ายร่างกายตัวเอง ...
Saturday 21 Jun
· ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Friday 13 Jun
· บทความจาก www.bbznet.com
· 20 วิธีสร้างสีสันและจินตนาการในชีวิต
· สิ่งธรรมดา คือ สิ่งพิเศษ
Monday 09 Jun
· กินทุเรียน ผอมได้
Friday 30 May
· ถึงโบว์ น่ะ
Monday 12 May
· ระบบคอมพิวเตอร์
Monday 11 Feb
· ไวรัส Love Note ระบาดรับวาเลนไทน์
· อยู่ๆ IE ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้
· สั่งให้เครื่องทำการ Defragmentation
· การตรวจสอบ และลบ Codec ต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องของคุณ
· เปิด IE แบบไม่ต้องใช้ Mouse
Tuesday 22 Jan
· 12 วิธีการดูแลรักษา Notebook
· วิธีการตรวจเบอร์มือถือ ว่าเบอร์นี้ระบบอะไร ใช้บริการแถวไหน
· 4 เทคโนโลยี แฝงอันตราย ???
Tuesday 08 Jan
· ประเพณีการให้ทานไฟ
 
วันที่เวลา
 
กันยายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
 
ไม่สามารถติดต่อ database ได้ในขณะนี้