การเขียนเว็บ PHP+MySQL เบื้องต้น

หลักสูตร PHP+MySQL เบื้องต้น (PHP+MySQL Basic) 12 ชม.

ค่าลงทะเบียน :4,900 บาท
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย :

ส่วนที่ 1

  • ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting Language
  • เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP
  • การตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องที่เป็น Server
  • คำสั่ง PHP เช่น Short Style, XML Style, Script Style และ ASP Style
  • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
  • การรับส่งข้อมูล POST, GET
  • ตัวดำเนินการ Operator
  • Echo, Boolean, If-Else statement
  • คำสั่งการวนลูป For(), While()

ส่วนที่ 2

  • รู้จักข้อมูลวันที่ Date
  • ตัวแปร Array แบบต่างๆ
  • PHP Function แบบต่างๆที่ควรทราบ
  • String Function, substr(), strlen(), str_replace(), trim()
  • Math Function, round(), ceil(), floor(), number_format()
  • สร้าง Function ขึ้นมาใช้งานเอง
  • คำสั่งเกี่ยวกับ Text Files

ส่วนที่ 3

  • รู้จักกับ SQL, ฐานข้อมูล MySQL, ติดตั้งและกำหนดค่า
  • สร้างโปรเจ็คทดลองทำ, สร้างฐานข้อมูล
  • กำหนด Table, Field, ใส่ records
  • เขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล mysql_connect(), กำหนดค่าเซิรฟเวอร์
  • เรียกใช้ข้อมูล mysql_query(), mysql_fetch_array()
  • รู้จักคำสั่ง Query, ทดลองเขียนคิวรี่ Select, Insert, Update, Delete

ส่วนที่ 4

  • สร้างเว็บระบบหลังบ้าน (Backend)
  • ออกแบบเมนูผู้ดูแลระบบ
  • สร้างระบบ Log-In, Log-out
  • สร้างเพจข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูล เช่น รายการสินค้า, รายชื่อพนักงาน
  • จัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง Insert, Update, Delete
  • คำสั่งแบ่งหน้าข้อมูล, นับจำนวนข้อมูล

ส่วนที่ 5

 • คำสัง include(), require()
 • สร้าง Layout หน้าเพจด้วย PHP แบบมืออาชีพ
 • ทำระบบ Log-in สมาชิก
 • แสดงรายการสินค้า, ค้นหาสินค้า, จัดหมวดหมู่
 • คิวรี่ข้อมูลด้วย Inner Join, Left Join
 • สร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า Shopping Online
 • สร้างหน้าติดต่อเราด้วย Mail Form
 • คำสั่ง Upload ไฟล์เอกสาร + ไฟล์รูปภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *