ติวตัวต่อตัว


ติวเตอร์ตัวต่อตัว เป็นการเรียนพิเศษที่ทางเราได้มีบริการสอนคอมพิวเตอร์ถึงบ้านขึ้นและได้ผลจนเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการเรียนเป็นกลุ่มสามารถจัดกลุ่มเรียนได้ง่ายสำหรับนักศึกษา หน่วยงาน บริษัทที่มีความต้องการพัฒนาในเนื้อหาหลักสูตรเดียวกัน ทำให้ผู้สนใจอีกส่วนหนึ่งที่มีความต้องการเรียน แต่ด้วยเงื่อนไข เวลา และหลักสูตรที่มีความต่างกันจึงทำให้จัดกลุ่มได้ยาก ไม่มีกลุ่มเรียนที่ตัวเองต้องการ ทางเราจึงได้มีบริการ ติดตัวต่อตัว เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรงเนื้อหาตามความต้องการมากที่สุดและเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ก่อนหน้า นอกจากนี้ทางเรายังบริการให้แบบติวเตอร์เดลิเวอรี่ รับสอนพิเศษที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์อบรมก็สามารถเรียนได้ เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะไปอบรมให้ท่านถึงบ้าน