คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Computer Basic) 12 ชม.

ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย :

Basic Computer 

 • Hardware กับ Software เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ สเปคคอมพิวเตอร์, การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดการกับหน้าจอ Windows  อย่างง่ายๆ
 • เล่นกับ Desktop ไอคอนต่างๆ การเซ็ตหน้าจอ ,การปรับตั้งค่าต่างๆ ใน Windows
 • ทดลองลงโปรแกรมการจัดการ รูปภาพ เพลง  โปรแกรมไรท์ซีดี, ป้องกันไวรัส ฯลฯ รวมถึงการลบโปรแกรมทิ้ง
 • การจัดการกับไฟล์ เช่นการ ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายข้อมูลลง flashdrive , ตัด, คัดลอก, วาง
 • ทดลองเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ เทคนิคในการใช้คำสั่งลัด, การซ่อน/แสดงไอคอน, การสร้าง/ลบ ไฟล์
 • ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่น่าสนใจ, คำสั่งในการค้นหาไฟล์ รวมถึงการปรับแต่งต่างๆ ใน Windows ที่ควรรู้

Microsoft Word 

 • โปรแกรมสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ที่นิยมที่สุด
 • สร้างเอกสาร, ส่วนประกอบต่างๆ , แถบเครื่องมือมาตรฐาน , การจัดการกับตัวอักษรขั้นสูง , การใช้โครงร่าง
 • การตกแต่งเอกสาร,  การจัดรูปแบบข้อความ, การใส่รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ การใส่สีให้กับกราฟิก
 • จัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์ , การสร้างและจัดการตาราง, แผนภูมิแบบต่างๆ , ข้อความศิลป์
 • แผนผังองค์กร , แทรกสมการ , หัว – ท้ายกระดาษ
 • การสร้างตาราง เช่น ตารางใบลงชื่อเข้าประชุม
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว

Microsoft PowerPoint 

 • สร้างงานนำเสนอ , ปรับมุมมองนำเสนอ , เพิ่ม ลบ คัดลอก ย้ายข้อมูล
 • สร้างภาพนิ่ง , กำหนดพื้นหลัง ,ชุดรูปแบบสี
 • ย้ายตำแหน่งภาพนิ่ง , การใช้เครื่องมือวาดรูป , บักทึกย่อ
 • การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ
 • สร้าง Interactive, Slide Show, ตั้งเวลานำเสนอ , การใส่ effect ให้กับภาพนิ่ง
 • คำสั่งในการพิมพ์สไลด์ออกเป็นเอกสาร ในรูปแบบต่าง ๆ

Microsoft Excel 

 • การสร้างงาน , กำหนดแผ่นงาน , การปรับแถว – คอลัมน์ , การคัดลอกข้อมูล
 • การปรับขนาดเซลล์ , การตีกรอบ ,การจัดการสี และข้อความ
 • รู้จักกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น รูปแบบวันที่ เวลา ค่าเปอร์เซ็นต์% เป็นต้น
 • ป้อนข้อมูลอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ
 • การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • ทดลองการ บวกลบคูณหาร ตัวเลขกับข้อมูล อย่างง่ายๆ
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ , สร้างแผนภูมิ
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ, ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • คำสั่งในการฝัง Font ไปกับไฟล์เอกสาร, คำสั่งในการใส่พาสเวิร์ดล๊อกไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *