Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic) 12 ชม.

ค่าลงทะเบียน :2,900 บาท
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย :

 1. แนะนำโปรแกรม Excel  และคุณลักษณะใหม่ ในการสั่งงานบนแถบ Ribbon
 2. เรียนรู้ ส่วนประกอบ โปรแกรม , เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
 3. พิจารณาเลือกบันทึกไฟล์ ให้ถูกต้องกับ เวอร์ชั่น Microsoft office ที่ใช้เปิด
 4. วิธีการพิมพ์ ข้อมูล ด้วย เทคนิคการใช้ Short cut , Auto Fill เติมชุดข้อมูลที่ต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อสาขา ชื่อร้านค้า , Auto complete ตัวช่วยเติมข้อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้ว ให้พิมพ์ซ้ำ
 5. จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่ง ตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles สำเร็จรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ
 6. ใช้ worksheet จัดเก็บข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เหมือนหน้าหนังสือ เช่น การทำรายรับ-รายจ่ายประจำปีที่ต้องแบ่งรายการตามเดือน, รายงานสต๊อกสินค้าแต่ละสาขา เป็นต้น
 7. แก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแทรกลงตำแหน่งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ Insert Row/Insert Column
 8. แทรกไฟล์รูปภาพ แทรก CilpArt สร้างรูปวาด Shapes สร้างกราฟิก SmartArt ประกอบตารางข้อมูล
 9. รู้จัก ทำความเข้าใจ โครงสร้าง และการใส่ สูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel
  • ขบวนการวิเคราะห์โจทย์ เพื่อสร้าง สูตร Excel หรือเลือกใช้ ฟังก์ชั่น Excel หาคำตอบ
  • เทคนิคการใส่สูตร แบบรวดเร็ว ด้วยการ คัดลอกสูตร และเทคนิค ตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เลื่อน ด้วยเครื่องหมาย $
  • เชื่อมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook
  • ฝึกการ สร้าง และใส่ สูตร ฟังก์ชั่น SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() ฯลฯ
   Workshop : คำนวณหาส่วนลดราคาสินค้า , สร้างฟอร์มรายงานขายสินค้า , สร้างฟอร์มสรุปยอดขายสินค้า , สร้างฟอร์มใบเสนอราคา ฯลฯ
 10. วิธีการจัดการ และปรับแต่ง หน้าจอโปรแกรม เมื่อมีข้อมูลมาก ทั้งในแนวแถว และแนวคอลัมน์
 11. กำหนดรายละเอียด และวิธีการ การพิมพ์เอกสาร Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *