การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Photoshop) หลักสูตร 12 H

1. ชื่อหลักสูตร

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Photoshop)

2. จำนวนชั่วโมง / ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง

จำนวน 2 วัน

วันละ 6 ชั่วโมง

เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม บริการนี้ติดต่อเราโดยตรง

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานในสถานประกอบการและผู้ที่สนใจ

4. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือใน Photoshop ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ Photoshop ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๕. รายละเอียดเนื้อหาในการจัดอบรม

 1. . การออกแบบด้วย Photoshop
 • การสร้างชิ้นงานใหม่
 • การเปิดไฟล์รูปภาพ
 • การปรับขนาดและความละเอียดรูปภาพ
 • การปรับพื้นที่การออกแบบ
 • การขยายและย่อภาพด้วย zoom
 • เจาะจงตำแหน่งที่ต้องการย่อ – ขยายภาพ
 • การเลื่อนดูภาพด้วยเครื่องมือ Hand
 • การปรับขนาดภาพด้วย Navigator Panel
 • การวัดด้วยเครื่องมือ Ruler Tool
 • การจัดการข้อความ
 1. หลักการทำงานเกี่ยวกับสี
 • การกำหนดค่าสีให้กับ Foreground และ Background
 • วิเคราะห์ค่าสีของภาพด้วย Histogram
 • วิธีการดูดค่าสีภายในภาพ
 • การไล่เฉดสี Gradient Tool

 

 1. การทำงานกับพื้นที่บนรูปภาพ
 • การลบพื้นที่บนภาพด้วย Eraser Tool
 • การลบพื้นที่แบบโปร่งใส่ด้วย Background Eraser Tool
 • การลบพื้นที่ด้วย Magic Eraser Tool
 • การเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมและวงกลม
 • การเลือกพื้นที่โดยเปรียบเทียบค่าสี (Color Range)
 • การเลือกพื้นที่ตรงกันข้าม Inverse
 • การตัดรูปภาพเหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ (Crop)
 • เลือกพื้นที่ทั้งหมดในรูปภาพ
 • การยกเลิกพื้นที่
 • การจัดเก็บพื้นที่ Save เพื่อใช้งานภายหลัง
 • การเรียกใช้พื้นที่ Load ที่จัดเก็บไว้ขึ้นมาใช้งาน
 1. ปรับรูปทรง – ทิศทางวัตถุและรูปภาพ
 • การปรับขนาดด้วย Scale
 • การปรับหมุนภาพ วัตถุ ด้วย Rotate
 • การบิดภาพด้วย Skew
 • การบิดภาพแบบอิสระด้วย Distort
 • การหมุนภาพตามองศา
 • การสลับทิศทางภาพด้วยคำสั่ง Flip
 • การปรับภาพด้วยคำสั่ง Flip
 • การปรับภาพด้วย Free Transfrom

     5. ปรับแต่งสีภาพและจัดการภาพถ่าย

 • การทำงานภายในพาเนล Adjustments
 • การเรียกใช้คำสั่งผ่านทางเมนู Adjustments
 • ปรับแต่งค่าแสงด้วย Brightness / Contrast
 • ปรับระดับแสงภาพด้วยคำสั่ง Levels
 • ปรับระดับสีของภาพแบบกำหนดด้วยเส้น Curves
 • ปรับแต่งแสงให้ภาพด้วย Exposure
 • แปลงภาพสีเป็นยาว – ดำ ด้วย Black and White
 • ปรับแต่งภาพโดยการไล่เฉดสี
 1. เทคนิคเลเยอร์เพื่อสร้างภาพและรีทัชภาพ
 • ส่วนประกอบของ Panel Layer
 • การสร้างและกำหนดชื่อเลเยอร์
 • การคัดลอกเลเยอร์
 • วิธีการลบเลเยอร์
 • การสั่งให้แสดงหรือซ่อนภาพในเลเยอร์
 • การจัดตำแหน่งเลเยอร์ในพาเนล
 • กำหนดความชัดเจนของภาพหรือวัตถุ
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลเยอร์
 • การรวมเลเยอร์เข้าด้วยกัน
 • การสร้างกลุ่มเลเยอร์
 • ตกแต่งเลเยอร์ให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยสไตล์
 1. เทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อรีทัชภาพ
 • การรีทัชโดยคัดลอกผิวภาพด้วย Clone Stamp Tool
 • สร้างลวดลายภาพด้วย Pattern Stamp Tool
 • การแต่งภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือ Focus Tool
 • การแต่งภาพให้เกิดความเบลอ (Blur Tool)
 • การแต่งภาพเพื่อให้เกิดความคมชัด (Sharpen Tool)
 • การปรับความสว่างให้กับภาพ (Dodge Tool)
 • ปรับความมืดคล้ำของภาพ (Burn Tool)
 • ปรับภาพให้เป็นแบบขาวดำ (Sponge Tool)
 • การปรับสภาพผิวด้วย Healing Brush Tool
 • การปรับสภาพพื้นผิวแบบ Spot Healing Brush
 • การปรับสภาพพื้นผิวแบบกำหนดขอบเขต (Patch Tool)
 • การแก้ไขปัญหาตาแดงจากการแพ้แสงแฟลช (Red Eye)
 1. การยกเลิกและย้อนกลับด้วย History
 • การลบค่ำสั่งภายใน Panel History ด้วย Delete
 • การลบคำสั่งทั้งหมดภายใน Panel History
 • การลบค่ำสั่งภายใน Panel History ด้วย Purge
 1. การใช้เครื่องมือประเภท Brush
 • การวาดและระบายสีด้วยแปรง Brush Tool
 • เทคนิคการสร้างหัวแปรงใหม่
 • การสร้างหัวแปรงแบบอิสระ
 • การนำรูปภาพมาสร้างเป็นหัวแปรง

ระบายสีภาพที่ตกแต่งแล้วกลับสู่ภาพเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *