อบรมคอมพิวเตอร์

บริการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์โดยวิทยาการที่มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับที่เหมาะสมทั้งในด้านวัยของผู้เรียน จัดหลักสูตรให้ได้ตรงกับความต้องการ  ,อบรมคอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไป,อบรมคอมพิวเตอร์ฟรี,อบรมคอมพิวเตอร์ 2561,อบรมคอมพิวเตอร์ 2561 ,อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น,อบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง,อบรมครบวงจร ,ทุกระดับ, สอนกลุ่มเล็ก, ส่วนตัว, แจ้งวันที่สะดวกได้เลย, เน้นปฏิบัติจริง,เรียนจบทำได้จริง หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, การใช้งานโปรแกรม ,Microsoft Office ,เน้นความเข้าใจใช้ได้จริง ,สอนคอมพิวเตอร์ประถม

Read more