อบรม การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และออกแบบผลิตภัณฑ์”

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี “การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมอภิมหาสมบัติวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *