อบรมนักศึกษา ม.ราชภัฎฯ

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบเครือข่าย ให้นักศึกษามหาวิทยราชภัฎนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1837

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *